Scoala Gimnaziala Valea Moldovei

Educaţia este ceea ce ne ramâne după ce am uitat tot ce-am fost învăţaţi.”  Albert Einstein

IMPLICAREA ŞCOLII GIMNAZIALE VALEA MOLDOVEI ÎN PROIECTE ȘI PROGRAME

Cerere de finanțare pentru micro-granturi în cadrul proiectului”Prima prioritate: niciun copil invizibil!” -UNICEF ROMÂNIA
Titlu proiect:  Ne protejăm copiii ! -depus pe 18 martie 2015

Cerere de finanțare o găsiți AICI

Proiectul: PARTICIPARE ȘI TRANSPARENȚĂ PENTRU O MAI BUNĂ ASIGURARE A DREPTURILOR COPILULUI  –  ianuarie –mai 2015

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România


Etape:
 1. Redactarea proiectului –  ianuarie – februarie  2015
 2. Predarea proiectului Coordonatorului Salvaţi Copiii – februarie – 7 martie 2015
 3. Anuntarea castigatorului – pana la 15 martie 2015
 4. Implementarea proiectelor  căştigătoare martie - aprilie 2015
 5. Diseminarea informaţiilor  MAI - IUNIE 2015
 6. Raportare  MAI 2015


FACILITATORI PROEICT  - ORGANIZAŢIA "SALVAŢI COPII"     
14 IANUARIE 2014 - PRIMA ÎNTÂLNIRE  CU REPREZENTANȚII ORGANIZAŢIEI "SALVAŢI COPII":

1. FORMAREA CELOR 10 ECHIPE DE PROIECT COMPUSE DIN 5 PROFESORI ŞI 40 ELEVI ( 4 ÎN FIECARE ECHIPĂ) - FIECARE PROEFESOR COORDONÂND 2 ECHIPE.
PROFESORI: GEAMĂN ELENA, TIMU CRISTINA, BABOI VICTORIA, LEMNAR GABRIELA, FEDOROVICI MIHAI

2. ANALIZA DE NEVOI

3. PREZENTAREA NOTEI CONCEPTUALE PENTRU PROPUNERE PROIECT 

 
23 februarie 2015

ACTIVITATE DE LUCRU:

COMPLETARE NOTĂ CONCEPTUALĂ PENTRU PROPUNERE DE PROIECT

 

PARTICIPANŢI :

1.Echipa de voluntari SALVAŢI COPII

2. Cele 10 echipe de proiect şi profesorii coordonatori


CELE 10 PROPUNERI DE PROIECT:

1. Clasa noastră

2.E-learning(sa invatam engleza mai bine)

3. ,,Spune DA lecturii”

4.,,Să înfrumusețăm cabinetul de limba română”

5.„Crearea unor condiții optime pentru studiul limbilor moderne„

6.„Cartea- izvor de înțelepciune„

7.O imprimantă ne ajunge la toţi !

8.O tablă pentru toţi elevii şcolii

9.CLASA MEA FRUMOASĂ

10.O CARTE PENTRU SCOALA MEA

16.03.2015

 

În cadrul proiectului: PARTICIPARE ȘI TRANSPARENȚĂ PENTRU O MAI BUNĂ ASIGURARE A DREPTURILOR COPILULUI, proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, Şcoala Gimnazială Valea Moldovei a depus 10 propuneri de proiect.

 

PROIECTELE DECLARATE ELIGIBILE ŞI  APROBATE PENTRU FINANŢARE SUNT:

 

1. Categoria - Multiculturalitate, nondiscriminare, toleranţă şi implicare în comunitate - proiectul "O tablă pentru toţi elevii şcolii" - echipa de proiect formată din elevi din clasa a V-a B condusă de prod. Fedorovici Mihai

 

2. Categoria - Implicarea şi participarea activă a elevilor la stabilirea bugetului şcolii - proeictul ,,Să înfrumusețăm cabinetul de limba română” echipa de proiect formată din elevi din clasa a VI-a C condusă de prod. Timu Cristina

Valoarea finaţată pe fiecare proeict este de 150 euro

  PROIECTUL“COPIII ȘI PĂRINȚII ROMI VOR LA ȘCOALĂ!”-  NOIEMBRIE 2014 – IULIE 2015

Beneficiar: Fundaţia Roma Education Fund Romania

Parteneri:

 • Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi
 • Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund) – Partener Transnațional

Perioada de implementare :  Aprilie 2014 – August 2015

Proiect finanțat prin POSDRU  2007 – 2013

Numărul de identificare: POSDRU/162/2.2/S/132996

Regiunile unde se implementează proiectul :

 • Regiunea Centru
 • Regiunea Nord-Est
 • Regiunea Sud-Muntenia

Obiectiv general:

Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor și abilităților persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserției acestora pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a școlii și asigurarea accesului egal la educație.

Obiective specifice:

 • Asigurarea accesului la educație pentru 310 adulți de etnie romă din regiunile Centru, Nord Est și Sud Muntenia care nu au absolvit învațământul obligatoriu (au absolvit învățământul primar, însă nu au finalizat învățământul secundar) prin furnizarea programului “A doua șansă”, dar și a unui pachet de servicii integrate de orientare, consiliere și subvenții.
 • Asigurarea accesului egal la educație pentru un număr de 800 de elevi romi din clasele V-VIII aflați în risc de părăsire timpurie a sistemului educațional din regiunile Centru, Nord Est și Sud Muntenia, prin furnizarea unui pachet de servicii integrate de mentorat, orientare și consiliere, suport educațional suplimentar și subvenții.
 • Îmbunătățirea competențelor a 220 de persoane din regiunile Centru, Nord Est și Sud Muntenia implicate în implementarea măsurilor de prevenire și de corectare a părăsirii școlii a persoanelor de etnie romă.
COMPONENTE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI IMPLEMENTATE ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MOLDOVEI
1. SPRIJIN EDUCAȚIONAL INTENSIV (SEI)

32 ELEVI DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MOLDOVEI BENEFICIAZĂ DE SEI ORGANIZAȚI ÎN 4 GRUPE.

 

2. PROGRAMUL A DOUA ȘANSĂ

30  ADULȚI DIN VALEA MOLDOVEI BENEFICIAZĂ DE PROGRAMUL A DOUA ȘANSĂ

ORAR A DOUA ȘANSĂ, CLIC AICI


3. MENTORAT
30  ADULȚI ȘI 32 ELEVI DIN VALEA MOLDOVEI BENEFICIAZĂ DE PROGRAMUL DE MENTORAT

4. SUBVENȚII

30  ADULȚI ȘI 32 ELEVI DIN VALEA MOLDOVEI BENEFICIAZĂ DE SUBVENȚII


INFORMAȚII COMPLETE GĂSIȚI AICI

SITE-UL PROIECTULUI ÎL GĂSIȚI AICI

PROIECT: Innovative and Technology Enhanced Learning in European Adult Education (ITELEAD) ÎNTÂLNIRE DE PROIECT   - SOFIA, BULGARIA -23 – 25 octombrie 2013 - participant prof. Fedorovici Mihai

Data depunerii: 21 Februarie 2012

Aplicant: WYG savjetovanje d.o.o. (Croaţia)

Parteneri: University of Glasgow (UK), AVO Bell Language and Examination Centre (BG) şi ACDC (RO) prezentată AICI

Proiectul a fost depus în cadrul programului LLP Grundtvig Learning Partnerships. Scopul proiectului îl reprezintă schimbul de cunoştinţe şi practici între principalii stakeholderi implicaţi în politica, practica şi teoria educaţiei adulţilor, pentru a evalua modul în care diferiţi parteneri din sectorul public, privat şi non-guvernamental pot lucra împreună şi adopta abordări inovative în domeniul educaţiei adulţilor având în vedere situaţia economică actuală.

ÎNTÂLNIRE DE PROIECT   - SOFIA

AVO-Bell Language and Examination Centre

23 – 25 octombrie 2013

 Participant din partea ACDC – prof. Fedorovici Mihai

PENTRU DETALII CLIC AICI


The forth project meeting

The forth project meeting of ITELEAD project group was held in Suceava and hosted by Association of Community Development Consultants (ACDC), from Tuesday 6th  until Thursday 8th of May 2014.

PENTRU DETALII CLIC AICI

PROIECT MICRO-GRANT UNICEF ROMÂNIA -  ”Prima prioritate, niciun copil invizibil” derulat în perioada 1 august 2013 – 20 decembrie 2013

TITLU PROIECT - " Dezvoltarea  și eficientizarea activității Centrului de sprijin și consiliere pentru copii și părinti aflați în situație de risc"

ACTIVITATE PRINCIPALĂ 1

”Reguli de acordare a primului ajutor” 

COLABORATOR –ASISTENT MEDICAL  -  IVANOVICI MIHAELA -  DIN PARTEA DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ SUCEAVA  

ACTIVITATE PRINCIPALĂ 2

 EXCURSIE ÎN ORAȘUL SUCEAVA - OFERITĂ ELEVILOR RROMI ŞI ORGANIZATĂ DE REPREZENTATUL UNICEF VALEA MOLDOVEI  POPOVICI MARIANA ŞI PROF. FEDOROVICI MIHAI, PROF. TIMU CRISTINA, PROF. BABOI VICTORIA

DETALII DESPRE PROIECT - CLIC AICI

PROGRAM eCULTURA

PROGRAM DE ACORDARE DE FINANȚĂRI PENTRU BIBLIOTECILE LOCALE ȘI CELE ȘCOLARE

DIN COMUNITĂȚILE BENEFICIARE ALE PROGRAMULUI “ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE”

TITLU PROIECT: CULTURA PRIN CUNOASTERE TIC  -20.04.2012 -20.09.2012

Proiect premiat la  Conferința Națională “Campionii Educației Digitale – soluții nelimitate de învățare” - 19 – 20 noiembrie  2012, București, la care s-au acordat 10 premii pe diverse domenii de activitate ale proiectului Economia Bazată pe Cunoaștere - premiul pentru "CEL MAI BUN PROIECT CULTURAL LOCAL CULTURA PRIN CUNOAȘTERE TIC",  pentru detalii clic AICI

Pentru detalii, clic AICI
Ghidul proiectului îl găsim AICI
DIN ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
A.5.Activități de instruire


S.A.1 Instruire bibliotecari - Casa Corpului Didactic „George Tofan”  Suceava și a fost susținut de bibliotecar profesor formator Argatu Daniela

SA 2. Instruire TIC, elevi, tineri, voluntari, profesori, personal din primărie -susținut de prof. Fedorovici Mihai - cabinet informatică Școala Valea Moldovei

SA 3.  Instruire grup tântă -Tehnici de căutare a surselor informaționale tip catalog de biblioteca - -susținut de prof. Fedorovici Mihai, bibliotecar Geamăn Lucian
cabinet informatică Școala Valea Moldovei
A.8. Organizarea de evenimente culturale

SA 1. Întâlnire cu scriitorul Patraș Andrei - activitate organizată de prof. Timu Cristina - Biblioteca Publică Valea Moldovei - scriitor din localitatea valea Moldovei

SA 2. Lansare de carte - activitate organizată de prof. Fedorovici Mihai,  prof. Timu Cristina - Biblioteca Publică Valea Moldovei

Pe 02 iulie 2012 și s-a desfășurat în cadrul proiectului eCULTURA, Proiect CULTURA PRIN CUNOASTERE TIC – 048  a avut loc un eveniment în premieră pentru localitatea Valea Moldovei și locuitorii ei lansarea plachetei de poezie scrisă în limba germană „Alptraum” de MADELENA PRUNDEANU RUMPEL,  și tradus în limba română tot de către autoare. Titlul în limba româna al cărții fiind  „Coșmar”.


Imagini de la această activitate le găsim în site, clic AICI


Propuneri pentru http://www.europeana.eu 

PREZENTARE PROEICT eCULTURA , CLIC AICI

PROIECT MICRO-GRANT UNICEF ROMÂNIA- ”Sprijinirea copiilor invizibili” implementat în perioada 18 iunie 2012 – 14 decembrie 2012

 TITLU PROIECT:Centru de sprijin și consiliere pentru copii și părinți aflați in situație de risc

ACTIVITATE PRINCIPALĂ 1

”Realizarea de obiecte decorative din sfoară de cânepă şi alte accesorii” 

COLABORATOR –INSTRUCTOR -  RUSCAN LENUŢA - coordomator cerc “Mâini dibace” – Școala  Sf. Andrei, Gura Humorului

ACTIVITATE PRINCIPALĂ 2

”SELECȚIE ȘI PREGĂTIRE ANSAMBLU FOLCLORIC”

COLABORATOR –INSTRUCTOR -  CHIRIAC LUMINIŢA (instructor pian , voce- Clubul copiilor Gura Humorului)

Pentru mai multe informații  clic AICI
Diseminare s-a facut şi AICI

Program“Empowering Roma youngsters in higher education” -8-5.11.2012

Pentru mai multe informații intrați AICI

PROIECT EBC : e-VACANŢĂ 2012!, Ediţia a VIII-a, 25 iunie 2012 – 31 august 2012

ACTIVITATEA 1 - Pregătirea participării și înscrierea la competiție

Elevii şi profesorii au constituit structura echipelor şi au încărcat decizia internă de numire a comisiei locale.


A
CTIVITATEA 2 – Activitate creativa interdisciplinara

Abordarea integrată, specific interdisciplinară, este centrată pe lumea reală, pe aspectele relevante ale vieții cotidiene, prezentate așa cum afectează și influențează ele viața noastră.
Elevii, cu sprijinul profesorilor şi-au folosit competenţele artistice pentru a realiza minim realizarea a 2 dintre cele 3 teme specificate în regulament: Povestea evoluției TIC, Comunitatea noastră în mediu virtual și Tehnologia - Prezentul și viitorul comunitatii noastre

Prezentarea comunităţii o găsiţi AICI


ACTIVITATEA 3 - Activitate stiințifică interdisciplinară

Elevii, cu sprijinul profesorilor au realizat activități integrate de tipul proiectelor, relaționările între concepte, fenomene, procese din domenii diferite, corelarea rezultatelor învățarii cu situațiile din viața cotidiană.
Activitatea a presupus elaborarea şi încărcarea pe portalul www.ecomunitate.ro a raportului final de proiect, referitor la modul în care au fost efectuate activităţile proiectului.

Link 1

Link 2


ACTIVITATEA 4: Raportarea și încărcarea materialelor realizate Şcolile participante au elaborat şi încărcat pe portalul www.ecomunitate.ro un raport intermediar de implementare a proiectului în care au fost identificate realizările efective, problemele întâmpinate şi lecţiile învăţate

Raportul activităţii îl găsim AICI

PROGRAMUL DE ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII - VIZITĂ DE STUDIU - 10 -14.10.2011

Pentru mai multe informații intrați AICI

CURS COMENIUS  - MAREA BRITANIE- 03.10. -15.10. 2011

Proiectul EBC „ Asistenţă tehnică pentru şcoli şi biblioteci locale” – septembrie 2011- februarie 2013

Concurs Național de Proiecte Curriculare cu dimensiune virtuală – ediția a II-a, ghidul îl găsim AICI
Centralizator OER şi aplicaţii TIC utile le găsim AICI
Ghidul pentru școli îl găsim AICI
Metodologia networking o găsim AICI
Rezultatele selecției participanților la activitățile de networking le găsim AICI
 Ca urmare a centralizării rezultatelor evaluărilor profesorilor din școlile EBC în cadrul  competitiei profesorul Networking, potrivit metodologiei în vigoare ce a stat la baza procesului de evaluare şi selecţie, au fost selectați următorii profesori din Şcoala Valea Moldovei:
1. Vizite internaționale de studii: prof. Fedorovici Mihai -  octombrie – noiembrie 2012
2. Tabere naționale de creație: prof. Catargiu Mihai, prof. Donisă Marius -  august - septembrie 2012
3. Schimburi naționale de experiență: prof. Nechitoaia Nicoleta Liliana - octombrie – noiembrie 2012
Concurs Național de Proiecte Curriculare cu dimensiune virtuală – ediția a II-a

Concurs pentru motivarea şi susţinerea procesului de predare-învățare prin utilizarea Resurselor Educaţionale Deschise (Open Educaţional Resources) pentru scolile incluse în programul “Economia Bazată pe Cunoaştere”

Proeictul unităţii de învățare îl găsim AICI
Fisa proiectului o găsim AICI

ŞCOALA - O ŞANSĂ PENTRU FIECARE - AN ŞCOLAR 2011-2012

PORTUNITĂŢI EGALE ÎN EDUCAŢIE PENTRU O SOCIETATE INCLUZIVĂ

CONECT - PROGRAM DE PARTENERIAT ÎNTRE COMUNITĂȚILE LOCALE DIN PROIECTUL ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE


Titlu proiect: EBC ÎN CLASA I - martie 2010
Proiect scris de echipă de proiect din care a făcut parte prof. Fedorovici Mihai, manager al Rețelei Electronice a Comunității Locale (RECL)  Valea Moldovei.

PROPUNEREA TEHNICĂ O GĂSIȚI AICI
Titlu proiect:

SERVICII EBC PENTRU OPERATORII ÎN AGRICULTURA  ECOLOGICĂ - IMPLEMENTAT ÎN PERIOADA NOIEMBRIE 2010 - FEBRUARIE 2011

Proiect scris  şi implementat de echipa RECL Valea Moldovei din care a făcut parte prof. Fedorovici Mihai, manager al Rețelei Electronice a Comunității Locale (RECL)  Valea Moldovei.

PROPUNEREA TEHNICĂ O GĂSIȚI AICI

CURS ACREDITAT CNFPA - INIȚIERE COMPETENȚE TIC - 28 PERSOANE DIN LOCALITATEA VALEA MOLDOVEI

Prof. Fedorovici Mihai - ianuarie -februarie 2011, pentru detalii AICI
Pentru mai multe informații intrați AICI

Proiect e-twinning -1nov.-1 dec 2011

Proiectul „Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I"

   Proiectu„Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I",a cărui beneficiar este MECTS, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,  Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii" îşi desfăşoară programul „GRĂDINIŢA DE VARA"în perioada 09.08.2010 -  08.09.2010.

Proiectul prin programul care este în derulare se adresează preşcolarilor de etnie rromă din opt comunităţi cu populaţie însemnată de rromi între care şi comunitatea Mironu. Cei 81 de preşcolari din Mironu, selectaţi pe patru grupe de vârstă, participă pe o perioadă de o lună la cursurile de vară, acestea având drept scop apropierea acestora de clasa I. Programul întâmpină problemele specifice lucrului cu comunităţile de romi, dar cei implicaţi în implementare – cadre didactice de la Grădiniţa Mironu au fost în măsură să le rezolve până în momentul de faţă. După încheierea programului sunt aşteptări în ceea ce priveşte numărul de elevi înscrişi în clasa I din comunitatea Mironu dar şi semne vizibile ale scăderii abandonului şcolar la Şcoala cu clasele I-IV Mironu.

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE

Pentru mai multe informații , clic AICI

EBC - ȘCOALA -COMUNITATEA