Scoala Gimnaziala Valea Moldovei

Educaţia este ceea ce ne ramâne după ce am uitat tot ce-am fost învăţaţi.”  Albert Einstein

ȚINTE STRATEGICE
2013 -2018 

1.      Creşterea nivelului de performanţă a elevilor prin implementarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea competenţelor-cheie, promovarea elevilor capabili de performanţă / sprijinirea elevilor aflaţi în situaţii de risc;


2.      Realizarea unei şcoli incluzive prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ, prevenirea eşecului şcolar, abandonului şi absenteismului;


3.      Promovarea  în şcoală  a unui sistem flexibil de circulaţie a informaţiei şi unei mari deschideri spre colaborarea cu partenerii educaţionali  - management deschis;


4.      Formarea continuă a cadrelor didactice; 


5.     Dezvoltarea activităţilor educative extracurriculare orientate spre educaţia pentru dezvoltare durabilă, voluntariat, derularea proiectelor şi parteneriatelor educaţionale


6.       Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui mediu şcolar prietenos şi a unui învăţământ modern


OPȚIUNI STRATEGICE

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.