Scoala Gimnaziala Valea Moldovei

Educaţia este ceea ce ne ramâne după ce am uitat tot ce-am fost învăţaţi.”  Albert Einstein

Distribuţia elevilor pe cicluri şi pe număr de clase/grupe.

CONSILIUL ELEVILOR

ROI pagina 24-25 : CONSILIUL ELEVILOR

 

          Fiecare clasă îşi va alege liderul, o dată pe an, la începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor. În fiecare unitate de învăţământ se constituie consiliul şcolar al elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă.

 Consiliul şcolar al elevilor este structură consultativă şi partener al unităţii şi reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ. 

Prin consiliul şcolar al elevilor, elevii unei şcoli îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct. Consiliul şcolar al elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul şi nevoile şcolii, elaborat pe baza unui regulament - cadru stabilit de consiliul judeţean al elevilor. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar desemnează un cadru didactic care va stabili legătura între corpul profesoral şi consiliul şcolar al elevilor.

Consiliul şcolar al elevilor are următoarele atribuţii:

a) reprezintă interesele şi transmite consiliului de administraţie, directorului, consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes;

b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar şi reclamă încălcarea lor;

c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea şcolii despre acestea şi propunând soluţii;

d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice;

e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;

f) poate iniţiază activităţi extraşcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;

g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, acţiuni pe probleme de mediu etc.;

h) sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala;

i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;

j) dezbate  regulamentul intern;

l) se implică în asigurarea respectării regulamentului şcolar, a regulamentului intern, contribuind la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii, la combaterea absenteismului şi abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile etc.;

ELEVI/ CLASE/CADRE DIDACTICE

Clasa a VIII- a A/ diriginte prof. Ţabrea Alina
Clasa a VIII- a B/ diriginte prof. Ştefancu Elena
Clasa a VIII- a C/ diriginte prof. Donisă Marius
Clasa a VII- a A/ diriginte prof. Romanescu Adam

Clasa a VII- a B/ diriginte prof.Geamăn Elena
Clasa a VII-a C/ diriginte prof. Ursan  Nicoleta
Clasa a VI- a A/ diriginte prof. Baboi Victoria
Clasa a VI- a B/ diriginte prof. Lemnaru
Clasa a VI- a C/ diriginte prof. Timu Cristina Mihaela
Clasa a V- a A/ diriginte prof.
 
Clasa a V- a B/ diriginte prof. Fedorovici Mihai

 

 

 

 

Clasa a V- a C/ diriginte prof.Catargiu Daniela

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.