Scoala Gimnaziala Valea Moldovei

Educaţia este ceea ce ne ramâne după ce am uitat tot ce-am fost învăţaţi.”  Albert Einstein

FORUM

Post Reply
Forum Home > General Discussion > TEST IT

Fedorovici Mihai
Site Owner
Posts: 7

TEST

1. Calculatorul este:

a. instrumentul folosit la prelucrarea informaţiilor;

b. format din componente de hard şi de soft;

c. un aparat de masură

2. Hardware-ul reprezintă:

a. componenta materială a unui calculator

b. cuprinde totalitatea echipamentelor utilizate în sistemul informaţional pentru culegerea, validarea, stocarea, prelucrarea, vizualizarea şi transmiterea datelor.

3. Software-ul :

a. reprezintă componenta logică a calculatorului - programe, proceduri, rutine, date

b. reprezintă componenta materială a unui calculator

c. conduce şi controlează activitatea componentelor hardware în rezolvarea problemelor concrete

4. Tipurile constructive de calculatoare sunt:

a. Supercalculatoare

b. Calculatoare “Mainframe”

c. Minicalculatoare

d. Calculatoare personale.

5. Structura constructivă de ansamblu a unui PC cuprinde:

a. Unitatea sistem sau unitatea centrală

b. Monitorul

c. Tastatura

d. Mausul

6. Principalele componente hardware ale calculatorului sunt:

a. Unitatea centrală de prelucrare - procesorul

b. Memoria

c. Dispozitive de intrare

d. Dispozitive de ieşire

e. Dispozitivele periferice de intrare/ieşire

f. Dispozitive de stocare.

7. Microprocesorul este:

a. considerat a fi „creierul” calculatorului.

b. un circuit integrat în care se află sute de circuite electronice, fixat pe placa de bază (motherboard).

c. cel care interpretează şi execută instrucţiunile dintr-un program.

8. Memoria de tip RAM :

a. este o memorie volatilă ce se şterge la oprirea calculatorului.

b. este considerată memoria de lucru a calculatorului;

c. este „magazia” de memorie a calculatorului

9. Cu ajutorul tastaturii putem transmite calculatorului:

a. cifre

b. litere

c. caractere speciale

d. imagini

10. Acţiunile ce pot fi făcute cu mouse-ul sunt:

a. Clic – o singură apăsare scurtă a unui buton al mouse-ului.

b. Dublu clic – două apăsări rapide ale butonului stâng

c. Drag and drop ( “prinde şi deplasează”)

11. Dispozitivele periferice de intrare sunt:

a. tastatura

b. mouse-ul

c. microfonul

d. căştile

e. imprimanta

12. Dispozitivele periferice de ieşire sunt:

a. monitorul

b. imprimanta

c. tastatura

13. Suporturile de stocare a informaţiilor:

a. permit păstrarea pentru un timp mai lung, sau mai scurt a informaţiilor.

b. sunt Hard disk-ul, Floppy disk-ul, Compact disk-ul (CD), Digital Video Disc (DVD)

c. memorii RAM

14. Sistemul de operare:

a. reprezintă interfaţa dintre utilizatori şi maşina fizică

b. poate face lucrul cu calculatorul mai uşor prin interfaţa grafică

c. este un program de aplicaţii

15. Pornirea calculatorului presupune:

a. Se apasă butonul de pornire (inscripţionat de regulă Power sau On) aflat pe unitatea sistem;

b. Pentru monitor se apasă butonul de punere sub tensiune.

c. Se încărcă automat sistemul de operare şi începe o nouă sesiune de lucru

16. Ce este o reţea de calculatoare?

a. un grup de calculatoare autonome, interconectate, care pot comunica între ele şi care folosesc în comun o serie de resurse

b. un grup de calculatoare cu acelaşi sistem de operare.

17. Ce reprezintă ro. din adresa http://www.ecomunitate.ro/

a. ţara

b. domeniul de activitate

c. România

18. Din punct de vedere hardware performanţele unui calculator depind de:

a. Frecvenţa de lucru a microprocesorului (care determină viteza)

b. Mărimea memoriei interne

c. Viteza de transmitere a datelor şi a comenzilor pe magistrala de date

d. Dimensiunea hard disk-ului.

19. Afecţiuni datorate utilizării îndelungate a calculatorului:

a. afecţiuni ale sistemului locomotor sau ale celui circulator, datorate şederii prelungite a organismului în poziţii incomode;

b. dureri de cap, de umeri, de coloana etc.;

c. probleme cu vederea, cu articulaţiile membrelor etc.;

d. oboseală psihică;

e. fracturi

20. Pentru a evita anumiţi viruşi sau pentru a scăpa de aceştia se recomandă:

a. instalarea unui program antivirus eficient şi cât mai recent

c. scanarea sistematică utilizând programul antivirus

d. evitarea executării programelor necunoscute

e. curăţarea dispozitivelor

21. Folosim butonul Repornire (Restart) de pe unitate dacă:

a. sistemul de operare este blocat;

b. vrem sa închidem calculatorul

c. vrem sa închidem un program

22. Închiderea unei ferestre se face dând clic pe butonul

a. b. c.

23. Componente ale interfeţei sunt:

a. ecranul desktop sau Spaţiul de lucru.

b. Butonul start

c. Bara de activităţi (sarcini) numită şi (Taskbar).

d. Pictograme - simboluri care reprezintă programe, fişiere.

24. Folosim caracterele alfabetului român dacă pe bara de activităţi apare indicatorul:

a. b.

25. Dezinstalarea corectă a unei aplicaţii se face :

a. prin ştergerea programului

d. din Add or Remove Pprograms

26. Comenzile rapide – numite şi scurtături (shortcut):

a. sunt legături directe care pun la dispoziţia utilizatorului obiecte aflate fizic în altă parte

b. sunt pictograme cu semn distinctiv săgeata ca în pictograma

c. îngreunează accesul la programe, foldere, fişiere etc.

27. Paint este o aplicaţie pentru:

a. desen

b. calcul tabelar

c. editarea de texte

28. Notepad şi Word Pad sunt aplicaţii pentru

a. desen

b. calcul tabelar

c. editarea de texte

29. Ferestrele pot fi :

a. deschise

b. închise

c. redimensionate

d. mutate

e. minimizate

f. maximizate.

30. Dosarul (folder-ul) este un container în care sunt aşezate:

a. fişiere (numite câte o dată şi documente)

b. alte dosare.

31. Un fişier de tip document are extensia:

a. bmp

b. doc.

c.mp3

32. Pentru a schimba numele unui fişier folosim operaţia:

a. deschidere (Open),

b. tipărire (Print),

c. copiere (Copy),

d. ştergere (Delete),

e. redenumire (Rename)

33. Pentru a realiza o operaţie de copiere trebuie parcurşi următorii paşi:

a. Se selectează obiectul (obiectele)

b. Se alege operaţia de copiere

c. Se stabileşte locul unde se va crea al doilea exemplar (duplicatul, copia).

d. Se dă comanda de lipire (paste)

34. Pentru restaurarea (recuperarea) obiectelor şterse trebuie parcurşi paşii:

a. întâi deschis coşul de reciclare.

b. selectare obiecte

c. clic dreapta – opţiunea Restore (Restabilire)

d. clic pe Empty Recycle Bin

35. Comprimarea fişierelor se realizează prin:

a. arhivare

b. dezarhivare

c. folosind Win Rar sau Win Zip

36. Tipărirea unui document se face cu:

a. scanner

b. camera web

c. imprimanta

37. Microsoft Word este un procesor de texte performant care oferă un număr mare de facilităţi:

a. crearea,editarea şi procesarea de texte;

b. realizarea de reprezentări grafice;

38. În Bara de stare ( Status Bar) unui document Word putem vedea:

a. nr. de pagini a documentului;

b. pagina curentă;

c. numărul de cuvinte din document

d. limba folosită

39. Selectarea în totalitate a textului documentului Word se realizează:

a. făcând clic cu mouse-ul la o extremitate a textului

care se doreşte a fi în selecţie şi apoi glisând mouse-ul până la cealaltă extremitate a textului.

b. Folosind opţiunea din meniu Select All

c. tastând Ctrl+A

d. tastând Ctrl + C

40. În cazul în care aţi tastat un text greşit, sau aţi dat o comandă greşită aveţi posibilitatea să anulaţi aceste acţiuni folosind:

a. Undo (Anulare)

b. Redo (Refacere)

c. Select ( selectare)

41. Mutarea textului în acelaşi document se realizează parcurgând paşii:

a. Se selectează textul (sursă).

b. Din meniul Editare (Edit) se alege cu clic opţiunea Decupare (Cut).

c. Se poziţionează cursorul mausului la destinaţie şi se face clic.

d. Din meniul Editare (Edit) se alege opţiunea Lipire (Paste).

 

42. Pentru ştergerea unui caracter din stânga cursorului de inserare folosim:

a. tasta BACKSPACE

b. tasta DELETE

c. tasta ENTER

43. Acest text este scris cu:

a. B

b. I

c. U

44. Alinierea textului în pagină poate fi:

a. Aliniere la stânga (Align Left)

b. Aliniere la dreapta (Align Right)-

c. La centru (Center)

d. Stânga-dreapta (Justify)

e. Sus –Jos

45. Comanda Insert Table se foloseşte pentru:

a. inserarea unui tabel

b. inserarea unei imagini

c. inserarea unui cuvânt

46. Pentru examinarea documentului înaintea imprimării folosim comanda:

a. Print Preview

b. Print

c. Print to file

47. Obligatoriu, primul caracter dintr-o formulă de calcul în Excel este:

a. =

b. +

c. /

48. Pentru a calcula rapid o sumă folosim butonul :

a. b. c.

49. Pentru reprezentarea grafică a datelor de tip numeric dintr-un tabel folosim butonul

a. b. c.

50. Aplicaţia Power Point este utilizată pentru

a. crearea prezentărilor, destinată să ajute prezentatorul în realizarea expunerilor vizuale în faţa unui auditoriu

b. editarea de texte

c. calcul tabelar

51. Fişierul realizat cu aplicaţia Power Point se numeşte prezentare şi are extensia:

a. pps

b. ppt

c. txt

52. Prezentările Power Point sunt alcătuite din mai multe:

a. slides sau diapozitive

b. tabele

c. foi de calcul

53. Un diapozitiv ( slide) poate conţine :

a. texte

b. elemente grafice

c. elemente video

d. elemente audio

54. Efecte ce pot fi asociate unei prezentări:

a. efectelor de animaţie textului şi obiectelor

b. efecte de tranziţie între diapozitive

c. efecte sonore

55. Furnizorii de Servicii Internet pot oferi variante de conectare la Internet prin:

a. conexiunea dial-up (prin utilizarea linei telefonice tradiţionale);

b. linie închiriată;

c. CATV (sistemul de televiziune prin cablu);

d. modem radio;

e. altele (de ex. fibra optică).

56. Browser-ele sunt programe de navigare în reţeaua Internet. Acestea pot fi:

a. Internet Explorer

b. Mozilla Firefox

c. Opera

d. Yahoo

57. Sunt adrese de internet:

a. http://www.ecomunitate.ro/

b. http://www.cnfpa.ro/

c. http://www.bio-romania.org/

d. strada Principala:// nr 4. ro.

58. Pentru uşurinţa regăsirii informaţiilor există site-uri speciale ce poartă denumirea de „motoare de căutare”, cum sunt:

a. www.google.com

b. www.yahoo.com

c. www. explorer.com

59. O adresa de email pe Yahoo este de forma>

a. id@yahoo.com

b. id.@gmail.com

c. id@ecomunitate.com

d. id@personal.com

 

60. Principalele reguli de lucru cu poşta electronică sunt:

a. nu se transmit mesaje fără importanţă;

b. mesajele să fie scurte şi clare;

c. fiecare scrisoare electronică va fi semnată;

d. se va evita utilizarea diacriticelor (ă, ş, ţ, …). Ele se vor utiliza doar atunci când se ştie

cu siguranţă că destinatarul poate vizualiza corect diacriticele;

e. textul introdus în câmpul Subiect (Subject) al mesajelor (subiectul scrisorii) să fie întotdeauna completat, să fie concis, dar să fie suficient de lung pentru ca destinatarul să înţeleagă conţinutul mesajului;

f. mesajul ce urmează a fi trimis să nu conţină erori ortografice şi sintactice;

g. respectaţi dreptul de autor. Nu toate informaţiile disponibile în Internet au un caracter public.

July 5, 2012 at 2:40 AM Flag Quote & Reply

Fedorovici Mihai
Site Owner
Posts: 7

1.A; 2.C

July 5, 2012 at 2:41 AM Flag Quote & Reply

Negrea Stefan
Member
Posts: 5

1.b)

 

July 5, 2012 at 2:41 AM Flag Quote & Reply

Negrea Stefan
Member
Posts: 5

2.c)

3.C)

4.?

5.a:B)

6.a)

7.a)

July 5, 2012 at 2:46 AM Flag Quote & Reply

Diaconescu Andra
Member
Posts: 7

1.b, 2.b , 3.c ,

July 5, 2012 at 2:49 AM Flag Quote & Reply

Diaconescu Andra
Member
Posts: 7

1.b, 2.b , 3.c ,

July 5, 2012 at 2:49 AM Flag Quote & Reply

Diaconescu Andra
Member
Posts: 7

1.b, 2.b , 3.c ,

--
July 5, 2012 at 2:50 AM Flag Quote & Reply

Negrea Stefan
Member
Posts: 5

8.B)

9)A,B)

10.A,B,C)

11.a,b,c,d,e

12.a)

 

July 5, 2012 at 2:51 AM Flag Quote & Reply

Negrea Stefan
Member
Posts: 5

13.b,c

14.d

July 5, 2012 at 5:00 AM Flag Quote & Reply

Diaconescu Andra
Member
Posts: 7

5.a ,  6.a ,7.a.b, 8. b.c,   9.a b  , 10.a,b ,c  11.a-cel mai utilizzat ,12.a   ,    13. b,c   14..... ,15.a   16.a  17.c   ,   18....   19.b,c,d   20.a,c   21.a   22.esc   23....
July 5, 2012 at 10:29 AM Flag Quote & Reply

Negrea Stefan
Member
Posts: 5

30.b

31.b

July 5, 2012 at 1:32 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.