Scoala Gimnaziala Valea Moldovei

?Educa?ia este ceea ce ne ramāne dup? ce am uitat tot ce-am fost īnv??a?i.?  Albert Einstein

Blog

PROIECT "CULTURA PRIN CUNOASTERE TIC"

Posted by Fedorovici Mihai on June 23, 2012 at 11:55 AM

Program: eCULTURA

CULTURA PRIN CUNOAŞTERE TIC

Primăria comunei Valea Moldovei, judeţul Suceava, în calitate de solicitant, în parteneriat cu primăria comunei Cândeşti, judeţul Botoşani şi Şcoala cu clasele I-VIII Valea Moldovei, judeţul Suceava, va derula în perioada 21 mai 2012 – 22 octombrie 2012 proiectul „CULTURA PRIN CUNOAŞTERE TIC”. Proiectul este finanţat de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în cadrul programului „Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC), iniţiat de Guvernul României cu sprijinul Băncii Mondiale.

Obiectivul general al proiectului „CULTURA PRIN CUNOAŞTERE TIC” constă în dezvoltarea unei colaborări între bibliotecile din comunităţile EBC Valea Moldovei şi Cândeşti pentru diversificarea si modernizarea serviciilor bibliotecilor prin mijloace TIC, având ca efect creşterea numărului de utilizatori ai bibliotecilor şi promovarea dezvoltării culturii locale.

Obiectivele specifice proiectului sunt:

1. Dezvoltarea şi diversificarea, timp de 5 luni, a serviciilor bibliotecilor din cele 2 comunităţi EBC (Valea Moldovei, Cândeşti), prin integrarea mijloacelor TIC în activităţile culturale, pentru facilitarea accesului la cultură a utilizatorilor intr-o formă atractivă şi structurată.

2. Dezvoltarea de competenţe TIC în rândul utilizatorilor proveniţi din 2 comunităţi EBC interesaţi în a utiliza resursele culturale oferite de reţeaua Internet pentru dezvoltarea culturală personală

În urma implementării proiectului se estimează un impact pozitiv asupra comunităţilor implicate: modificare pozitiva a mentalităţii privind rolul TIC în desfăşurarea activităţilor culturale; înţelegerea rolului bibliotecii în a sprijini dezvoltarea culturală locală şi a fiecărui individ în parte; creşterea numărului de utilizatori ai serviciilor bibliotecii; creşterea cererii pentru organizarea de cursuri de formare TIC; creşterea numărului de membri din comunitate cu dorinţa de afirmare culturala în diverse domenii ale culturii; colaborare mai bună între bibliotecile implicate în proiect, extinderea colaborării cu alte biblioteci; conturarea şi înţelegerea noilor direcţii de dezvoltare a culturii şi a oportunităţilor pentru utilizatorii din cele 2 comunităţi EBC;

Persoane de contact:

Mihaela Ivanovici - Administrator RECL Valea Moldovei - manager proiect – tel. 0740/167956

Fedorovici Mihai - Manager RECL Valea Moldovei - consultant proiect– tel. 0740/817986

Despre Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere

Economia Bazată pe Cunoaştere este un proiect strategic de pionierat pentru societatea cunoaşterii din România, conceput şi derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi finanţat de Banca Mondială şi de Guvernul României.

Prin acest program, MCSI a dotat 255 de comunităţi din România dezavantajate din punct de vedere al cunoaşterii şi accesului la informaţie cu infrastructura TIC şi acces la Internet de mare viteză. În fiecare comunitate inclusă în acest exerciţiu inovativ a fost dezvoltată o Reţea Electronică a Comunităţii Locale, ce comprimă 4 noduri de importanţă publică locală: Primăria, Şcoala, Biblioteca şi PAPI (Punct de Acces Public la Infomaţie).

Beneficiarii direcţi ai societăţii cunoaşterii reprezintă 1.8 mil locuitori, 20% din populaţia din mediul rural, 8% din populaţia României. Economia Bazată pe Cunoaştere şi-a propus să transforme această categorie vulnerabilă a populaţiei în adevărate surse de educaţie şi informaţie, prin transfer de cunoaştere şi diseminare de bune practici atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Mai multe informaţii despre proiect puteţi obţine vizitând www.ecomunitate.ro .

Program: eCULTURA

Proiect: „CULTURA PRIN CUNOAŞTERE TIC”

Finanţator: Proiectul „Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC) iniţiat de Guvernul României, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu sprijinul Băncii Mondiale.

Solicitant: Primăria Comunei Valea Moldovei, jud. Suceava

Tel. 0230.573.064, Fax. 0230.573.064, E-mail: pvmmorosanc@yahoo.com

Parteneri:

Primăria Comunei Cândeşti, jud. Botoşani

Tel. 0231.625.519, Fax. 0231.625.530, E-mail: primariacandesti@yahoo.com

Şcoala cu clasele I-VIII Valea Moldovei, jud. Suceava

Tel. 0230.573.068, Fax. 0230.573.068, E-mail: bibliotecascoliivaleamoldovei@yahoo.ro

www.ecomunitate.ro

consultant proiect, prof. Fedorovici Mihai

Categories: None


Comments are disabled.